ژانرها
موزیک ویدیوها براساس سال
تینکس تی وی آخرین موزیک ویدیوها
for freedom (english)
(برای آزادی (انگلیسی))
The Motto
(شعار)
The Motto
(شعار)
Maybe You’re The Problem
(شاید مشکل شما هستید)
Sweet but Psycho
(شیرین اما روانی)
So Am I
(من هم همینطور)
Whos Laughing Now
(کی داره میخنده الان)
Torn
(پاره شده)
OMG Whats Happening
(اوه خدای من چه اتفاقی می افتد)
Naked
(برهنه)
Kings & Queens
(پادشاهان و ملکه ها)
I Was Made
(من ساخته شدم)
Million Dollar Baby
(عزیز میلیون دلاری)
Future Nostalgia
(نوستالژی آینده)
Rumballa
(با رومبا)
Pretty Please
(زیبا لطفا)
Family
(خانواده)
If It Ain’t Me
(اگر من نیستم)
Try
(تلاش كردن)
Calabria Slap House
(خانه سیلی کالابریا)
Tamashaei
(تماشایی)
Follow Me
(دنبالم بیا)
Dont Wait Up (Alternate Version)
(منتظر نمانید (نسخه جایگزین))
Gimme! Gimme! Gimme!
(بده! بده! بده!)